Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Vsako telo zavzema del prostora. Velikost prostora, ki ga telo zavzema, imenujemo prostornina ali volumen. Prostornino označimo s črko $V$.

Prostornino kocke izračunamo kot produkt dolžine, širine in višine kocke. Ker ima kocka vse robove enako dolge, zapišemo

$V = a\cdot a\cdot a$    in krajše      $ V = a^3$.

S premikom drsnika spreminjaj dolžino roba kocke. Opazuj, kako se spreminja prostornina kocke.

Iz znane prostornine kocke lahko izračunamo dolžino roba kocke. Rob kocke je enak osnovi potence s stopnjo $3$, vrednost potence pa je enaka prostornini kocke.

V primeru, da imajo enako velike kocke različne mase, so narejene iz različnih snovi. Razlikujejo se po gostoti.

Zanima nas, kolikšna je masa kocke iz aluminija. Na spletu smo poiskali podatek, da je masa enega kubičnega metra aluminija $2\,700\;{\rm kg}$. Pri računanju si lahko pomagamo s sklepanjem.

<NAZAJ
>NAPREJ502/540