Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
16.

V trikotniku $ABC$ je dolžina stranice $a$ za $3\,{\rm cm}$ daljša od dolžine stranice $b$, dolžina stranice $c$ je dvakrat daljša od stranice $a$. Obseg trikotnika je $33\,{\rm cm}$.

Izberi pravilno trditev.

17.

Na sliki je zapisan medsebojni odnos označenih središčnih kotov. Izračunaj vrednost neznanke $x$.

$x=$ 15 $^\circ$
18.

V enakokrakem trikotniku je kot ob osnovnici za $15^\circ$ večji od dvakratnika kota ob vrhu. Izračunaj velikost posameznih kotov tega trikotnika.

Velikost kota ob osnovnici je 75 $^\circ$, velikost kota ob vrhu je 30 $^\circ$.
19.

Izračunaj obseg enakokrakega trikotnika na sliki. Stranica $AB$ je osnovnica trikotnika.

Obseg trikotnika je 69 $\;{\rm cm}$.
20.

V katerem večkotniku je število vseh diagonal za $30$ manjše od polovice kvadrata števila stranic? Odgovor zapiši z besedo.

Odgovor: V dvajsetkotniku .
21.

Ena kateta pravokotnega trikotnika je dolga $12\,{\rm cm}$. Hipotenuza je za $2\,{\rm cm}$ daljša od druge katete. Zapiši enačbo in izračunaj dolžino druge katete in hipotenuze trikotnika. Izračunaj dolžino stranice kvadrata, ki ima enak obseg kot ta trikotnik.

<NAZAJ
>NAPREJ127/513