Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

V enakokrakem trikotniku je kot ob osnovnici trikrat manjši od kota ob vrhu. Izračunaj velikost posameznih kotov tega trikotnika.

Velikost kota ob osnovnici je 36 $^\circ$, velikost kota ob vrhu je 108 $^\circ$.

Zgled

Matjaž je razdelil daljico na tri dele. Dolžina prvega dela je za $1\,{\rm cm}$ krajša od četrtine dolžine celotne daljice. Dolžina drugega dela je za $4\,{\rm cm}$ daljša od šestine dolžine celotne daljice. Dolžina tretjega dela je tretjina dolžine celotne daljice. Zapiši enačbo in izračunaj celotno dolžino daljice. Opravi preizkus.

Dolžina celotne daljice je 12 $\;{\rm cm}.$

Zgled

Dolžina pravokotnika je za $5\;{\rm cm}$ daljša od širine pravokotnika. Obseg pravokotnika je $26\;{\rm cm}$. Izračunaj ploščino pravokotnika.
Skico in enačbo zapiši v zvezek.

Ploščina pravokotnika je 36 ${\rm cm^2}$.

Zgled

Dolžina katet v pravokotnem trikotniku se razlikuje za $7\;{\rm cm}$. Dolžina hipotenuze je za $7\;{\rm cm}$ daljša od dolžine daljše katete. Izberi pravilno zapisane odnose med dolžinami stranic. Izračunaj dolžine stranic.

Zgled

V pravokotnem trikotniku je ena kateta $2,\!4$-krat daljša od druge katete. Dolžina hipotenuze je $39\;{\rm cm}$. Izračunaj ploščino trikotnika.

Krajša kateta je dolga 15 $\;{\rm cm}$, daljša kateta je dolga 36 $\;{\rm cm}$. Ploščina trikotnika je 270 $\;{\rm cm^2}$.

Zgled

Sokot kota $\alpha$ je trikrat večji od kota $\alpha$. Velikost kota $\alpha =$ 45 $^\circ$.
<NAZAJ
>NAPREJ119/513