Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Prostorska geometrija

V kvadru s prostornino $162\;{\rm  dm^3}$ je dolžina kvadra enaka polovici širine kvadra. Višina kvadra je enaka vsoti dolžine in širine kvadra. Izračunaj površino kvadra.

V zvezek nariši skico in zapiši odnose med robovi kvadra. Dolžine robov kvadra izračunaj s pomočjo enačbe. Pomagaj si z naslednjim prikazom.

Odgovor: Dolžina kvadra je 3 ${\rm  dm}$, širina kvadra je 6 ${\rm  dm}$, višina kvadra je 9 ${\rm  dm}$.

Površino kvadra izračunamo s formulo $P = 2\cdot (ab + ac + bc)$.

Površina kvadra je 198 $\;{\rm dm^2}$.

Zgled

Če rob kocke povečamo za $2\,{\rm dm}$, je površina nove kocke za $132\,{\rm dm^2}$ večja od površine prvotne kocke. Zapiši enačbo. Izračunaj dolžino roba prvotne kocke.

Zgled

Dolžina, širina in višina kvadra so v razmerju $9 : 3 : 1$. Prostornina kvadra je $216 \;{\rm cm}^3$. Izračunaj dolžine robov kvadra.

<NAZAJ
>NAPREJ123/513