Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
10.

Dolžini stranic deltoida sta v razmerju $3:5$. Obseg deltoida je $6,\!4\;{\rm dm}$. Izberi enačbe, ki ustrezajo besedilu naloge.

11.

V trikotniku $ABC$ je velikost notranjega kota $\alpha$ štirikrat večja od velikosti notranjega kota $\beta$. Notranji kot $\gamma$ je za $18^\circ$ večji od velikosti kota $\alpha$. Zapiši enačbo. Izračunaj velikost notranjih kotov trikotnika.

12.
13.
14.

Matej je razdelil daljico na tri dele. Dolžina prvega dela je $20 \,\%$ dolžine celotne daljice. Dolžina drugega dela je za $4,\!5\,{\rm cm}$ daljša od šestine dolžine celotne daljice. Dolžina tretjega dela je tretjina dolžine celotne daljice. Nariši skico in zapiši enačbo, ki ustreza besedilu. Izračunaj dolžino celotne daljice.

15.

Hipotenuza pravokotnega trikotnika je za $6 \;{\rm cm}$ krajša od vsote dolžin katet, ena kateta je za $4\;{\rm cm}$ daljša od druge katete. V katerem primeru so pravilno zapisani odnosi med stranicami pravokotnega trikotnika?

<NAZAJ
>NAPREJ126/513