Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
22.

Če dolžino pravokotnika zmanjšamo za $14\,{\rm dm}$, širino pa povečamo za $4\,{\rm dm}$, dobimo kvadrat s ploščino $144\,{\rm dm^2}$. Izračunaj ploščino pravokotnika.

Ploščina pravokotnika je 208 $\rm dm^2$.
23.

Če vsako stranico kvadrata zmanjšamo za $10\;\%$, dobimo kvadrat, ki ima za $19\;{\rm dm^2}$ manjšo ploščino. Izračunaj dolžine stranic prvotnega kvadrata.

24.
25.

Če vse dolžine stranic kvadrata skrajšamo za $10\,\%$, dobimo manjši kvadrat. Če vse dolžine stranic prvotnega kvadrata podaljšamo za $10\,\%$, dobimo večji kvadrat. Ploščina manjšega kvadrata je za $20\,\%$ manjša od ploščine večjega kvadrata.

Drži. Ne drži.
26.

V kvadru s površino $1\,368 \;{\rm dm^2}$ je dolžina kvadra enaka tretjini širine kvadra. Višina kvadra je enaka vsoti dolžine in širine kvadra. Izračunaj prostornino kvadra.

27.

Za izdelavo žičnega modela kvadra bi potrebovali $224\;{\rm dm}$ žice. Dolžina kvadra je dvakrat daljša od širine kvadra, višina kvadra je za $4\;{\rm dm}$ krajša od dolžine. Izračunaj dolžino, širino in višino kvadra.

28.

Obseg petkotnika $ABCDE$ je $118\;{\rm dm}$. Izračunaj ploščino petkotnika. Potrebne podatke odčitaj s slike.

Ploščina petkotnika je 618 $\;{\rm dm^2}$.
<NAZAJ
>NAPREJ128/513