Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Z neraztezno vrvico z dolžino $2\;{\rm m}$ oblikujemo pravokotnik s trikrat daljšo dolžino kot širino.

Dolžina pravokotnika je 75 ${\rm cm}$.

Preoblikovanje likov

Oglej si potek reševanja dveh nalog. Kaj ugotoviš?

Pri reševanju geometrijskih nalog uporabljamo znanja o reševanju nalog s števili.

Zgled

Matej in Irena oblikujeta kvadrat in enakostranični trikotnik iz enako dolge žice. Za koliko se razlikujeta dolžini stranic, če za vsak lik porabita celotno žico?

Potrebne podatke odčitaj s slike.

Dolžini stranic se razlikujeta za 35 $\,{\rm cm}$.

Zgled

Kvadrat s $4\;{\rm cm}$ krajšo stranico ima za  $0,4\;{\rm dm^2}$ manjšo ploščino. Kolikšna je dolžina stranice prvotnega kvadrata? Izberi enačbo, ki ustreza besedilu.

Dolžina stranice prvotnega kvadrata je 0,7 $\;{\rm dm}$.
<NAZAJ
>NAPREJ121/513