Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

V enakokrakem trapezu je dolžina osnovnice $a$ dvakrat daljša od osnovnice $c$. Višina trapeza je enaka polovici dolžine osnovnice $c$. Izračunaj dolžino osnovnic in višino, če je ploščina trapeza $12\;{\rm cm^2}$.
V zvezek nariši skico in potek reševanja. Pomagaj si s prikazom postopka reševanja. Kako bi se spremenile dolžine, če bi bila ploščina dvakrat (trikrat) večja?

Zgled

V katerem večkotniku je polovica kvadrata števila stranic za $21$ večja od števila vseh diagonal večkotnika?

Premikaj točko in osveži svoje znanje o številu diagonal večkotnika.

Odgovor: Iskani večkotnik je (vpiši besedo) štirinajstkotnik .
<NAZAJ
>NAPREJ120/513