Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Na prikazu je pravokotnik z dolžino $x + 3\;{\rm e}$ in širino $x\;{\rm e}$. Povleci označeni oglišči tako, da oblikuješ novi pravokotnik z zapisano dolžino in širino.

Primerjaj novi pravokotnik s prvotnim pravokotnikom.

Ploščina novega pravokotnika je za $41$ kvadratnih enot večja od ploščine prvotnega pravokotnika. Izračunaj dolžino in širino prvotnega pravokotnika.

Dolžina prvotnega pravokotnika je 4 ${\rm e}$.
Širina prvotnega pravokotnika je 1 ${\rm e}$.

Preizkus rešitve opravimo po besedilu naloge.

Zgled

Pravokotnik in kvadrat imata enaki ploščini. Dolžina pravokotnika je za $10\,{\rm cm}$ daljša od dolžine stranice kvadrata, širina pravokotnika je za $8\,{\rm cm}$ krajša od dolžine stranice kvadrata.

Zapiši enačbo, če sta ploščini likov na sliki enaki.

   Kvadrat  Pravokotnik
Stranice:  $x =$ 40 $\;{\rm cm}$
$x+10\;{\rm cm}=$ 50 $\;{\rm cm}$
$x-8\;{\rm cm}=$ 32 $\;{\rm cm}$
Obseg:
  160 $\;{\rm cm}$   164 $\;{\rm cm}$
Ali sta enaka tudi obsega teh likov? Obsega nista (sta/nista) enaka.
<NAZAJ
>NAPREJ122/513