Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Besedilne naloge o geometriji običajno rešujemo tako, da najprej ob narisani skici zapišemo odnose med količinami. Nato zapišemo enačbo, ki količine povezuje. Običajno enačbo zapišemo s pomočjo znane formule za izračun obsega ali ploščine lika oziroma prostornine ali površine telesa. Poglej primer.

Obseg trikotnika je $16\;{\rm cm}$. Stranica $a$ je dvakrat daljša od stranice $b$, stranica $c$ je za $1 \;{\rm cm}$ daljša od stranice $a$. Izračunaj dolžine stranic trikotnika.

Pri reševanju geometrijskih nalog lahko zapišemo tudi enačbe druge (kvadratne) ali tretje (kubične) stopnje. Merskih enot v postopku reševanja enačbe zaradi preglednosti ne zapišemo vedno.
Poglej primer zapisa kvadratne enačbe z zapisom merskih enot pri uporabi Pitagorovega izreka. Računamo dolžino in ploščino pravokotnika. Znane podatke in odnose preberi na prikazu. V zvezek zapiši postopek reševanja brez zapisa merskih enot v postopku.

<NAZAJ
>NAPREJ124/513