Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Premikaj krog in razišči, kako so z rimskimi številkami zapisana nekatera števila.


Rimske številke izvirajo iz antičnega Rima. Takrat še niso poznali desetiškega sistema, zato so si pomagali z velikimi tiskanimi črkami: I, V, X, L, C, D in M.

Vsaki črki je prirejena natančno določena vrednost. Za število $0$ niso poznali znaka.

 I
 V  X  L  C  D  M
 $1$ 
 $5$ 
 $10$ 
 $50$ 
 $100$ 
 $500$ 
 $1\,000$ 

S krogom pokrij naslednja števila: $2, 3, 6, 7, 8,11, 12, $ $ 13, 15, 16, 17, 18$ in $20$. Opazuj in opiši zapise.

V zapisu rimske številke pišemo od leve proti desni znake višje vrednosti proti znakom nižje vrednosti. Vrednost znakov seštevamo. Znak za enako vrednost smemo zaporedoma zapisati največ trikrat. To ne velja za znak M, ker ni nobenega znaka več, ki bi imel višjo vrednost. Zaporedoma ne pišemo enakih znakov V, L in D.

Zgled

CCCXV je število $315$, zapisano z rimskimi številkami.

Drži. Ne drži.

S krogom pokrij naslednja števila: $4, 9, 14, 19$. Opazuj in opiši zapise.

Nekatera števila pišemo z dvema znakoma. Če je znak nižje vrednosti (I, X ali C) pred znakom višje vrednosti, od višje vrednosti odštejemo nižjo vrednost.

I lahko stoji le pred V in X IV = $4 $
IX = $9 $
X lahko stoji le pred L in C
XL = $40$ XC = $90$
C lahko stoji le pred D in M CD = $400$
CM = $900$

<NAZAJ
>NAPREJ38/667