Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
21.

Števila v levem stolpcu poveži z rimskimi številkami v desnem stolpcu.

22.

Po zapisu je $16+2=15$. S premikom ene vžigalice popravi spodnji zapis. Poišči obe rešitvi.

23.

Zapiši največje in najmanjše možno število tako, da v zapisu uporabiš vsak znak rimske številke natanko enkrat.

Najmanjše število: MCDXLI .      Največje število: MDCLXVI .
24.

Premakni eno vžigalico, da bo zapis pravilen. Zapiši rešitev v zvezek.

a)
 
 b)  

25.

Izberi tisto število, ki po nekem pravilu ne sodi med druga števila. Odgovor utemelji.

<NAZAJ
>NAPREJ44/667