Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
8.

Izberi zapis števila $995$ z rimskimi številkami.

9.
10.

Izračunaj in odgovor vpiši v okence.

XL $+$ XIX $=$ LIX
11.

Ali drži, da je IIV = $3$? Odgovor utemelji.

Drži. Ne drži.
12.

Ugotovi pravilo, po katerem si sledijo števila. V okvirčke z rimskimi znaki zapiši naslednja štiri števila po tem pravilu.

XL, XLIII, XLVI, XLIX, LII , LV , LVIII , LXI
13.

V zvezek zapiši današnji datum z rimskimi številkami. Primerjaj rešitev s sošolcem.

14.

Premisli, ali je večje število vedno zapisano z več rimskimi znaki od manjšega števila. Zapiši nekaj primerov.

15.

Na levih kartončkih so zapisane letnice gradnje znanih Evropskih zgradb. Na desnih kartončkih so letnice zapisane z desetiškimi številkami. Poveži pare.

<NAZAJ
>NAPREJ42/667