Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Število $1,2$ množi z naravnimi števili od $1$ do $11$. Opaziš kako pravilo? Opiši ga. Kolikšen bi bil zmnožek $1,2\cdot 12$?

Množenje z decimalnim številom

Družina Novak ima vrt v obliki pravokotnika, kot ga prikazuje spodnja slika. Pomagaj družini izračunati velikost njihovega vrta.

Najprej oceni velikost vrta.

$p=$ 5 $\, {\rm m}\cdot $ 5 $\, {\rm m}=$ 25 $\, {\rm m^2}$

Velikost vrta je približno 25 $\, {\rm m^2}$.

Ker še ne znamo množiti dveh decimalnih števil, pretvorimo dolžino in širino v decimetre. Tako sta merski števili naravni števili. Naravna števila znamo množiti. Primerjaj zapisa velikosti vrta v ${\rm dm^2}$ in ${\rm m^2}$. Kaj lahko poveš o legi decimalne vejice?

Dolžina: $5,3\, {\rm m}=$ 53 $\, {\rm dm}$          Širina: $4,7\, {\rm m}=$ 47 $\, {\rm dm}$

$p=$ 53 $\, {\rm dm}\cdot $ 47 $\, {\rm dm}=$ 2491 $\, {\rm dm^2}=$ 24,91 $\, {\rm m^2}$

Velikost vrta je 24,91 $\, {\rm m^2}$.

S pomočjo prikaza izračunaj velikost vrta, ne da bi dolžini zapisal z decimetri.

Decimalno število množimo z decimalnim številom tako, kot množimo naravna števila. Zmnožek ima toliko decimalk, kot jih imata oba faktorja skupaj.

Zgled

Zmnožek števil $1,2$ in $5,1$ je $6,12$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ422/667