Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.
2.
3.

Zapiši dolžino in širino šolske mize z decimetri in izračunaj obseg ter ploščino mize.

4.

Preberi števili, ki ju na številskem poltraku prikazujeta točki ${\rm A}$ in ${\rm B}$. Izračunaj zmnožek števil.

5.
6.

Na sliki so enakostranični trikotnik, kvadrat in enakostranični šestkotnik. Izmeri dolžine stranic danih likov in za vsak lik izračunaj obseg.

7.

Kolesar v eni uri prevozi $21,25$ kilometra. Koliko kilometrov prevozi v $3$ urah?

8.

Zmnožek števil $1,5$ in $1,39$ je manjši od števila $2$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ426/667