Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zakon o združevanju

Matjaž in Andrej sta reševala isto nalogo z navodilom: Preberi števila, ki jih na številskem poltraku prikazujejo točke ${\rm A}$, ${\rm B}$ in ${\rm C}$. Izračunaj zmnožek števil. Pomagaj jima dokončati nalogo. Kaj ugotoviš?

Dopolni zapisa Matjaža in Andreja.

Matjaž: $({\rm A}\cdot {\rm B})\cdot {\rm C}=($ 3 $\cdot$ 0,9 $)\cdot$ 1,9 $=$ 2,7 $\cdot$ 1,9 $=$ 5,13

Andrej: ${\rm A}\cdot ({\rm B}\cdot {\rm C})=$ 3 $\cdot($ 0,9 $\cdot$ 1,9 $) =$  3 $\cdot$ 1,71   $=$ 5,13

Maja je izraz zapisala brez oklepajev, ${\rm A}\cdot {\rm B} \cdot {\rm C}$. Kako je računala?

Za množenje decimalnih števil velja zakon o združevanju. Če v zmnožku nastopa več faktorjev, jih smemo poljubno množiti in se zmnožek ne spremeni.

Zgled

Zmnožek števil $10\cdot 0,5\cdot 1,5$ je enak zmnožku števil $15\cdot 0,5$.

Drži. Ne drži.

Zgled

Prepiši v zvezek in izračunaj.

a) $1,2 \cdot 3,1 \cdot 5=$              b) $4 \cdot 7,4 \cdot 0,5 \cdot 0,5=$

Zgled

Spretno izračunaj prostornino kvadra.

Zgled

Dopolni, da bodo veljale enakosti.

a) $2,2 \cdot 6 \cdot 0,8 \cdot 5 = $ 11 $\cdot  6 \cdot  0,8=$ 66 $\cdot  0,8=$ 52,8

b) $3,25\cdot 0,5 \cdot 4 \cdot 2=$ 13 $\cdot  0,5 \cdot  2=$ 26 $\cdot  0,5=$ 13

c) $8\cdot 0,3 \cdot 0,125 \cdot 5=$ 1 $\cdot  0,3 \cdot  5=$ 5 $\cdot  0,3=$ 1,5

<NAZAJ
>NAPREJ424/667