Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Vrednost številskega izraza z oklepaji z decimalnimi števili izračunamo tako, da najprej izračunamo vrednost v oklepaju. Če je v oklepaju več računskih operacij, upoštevamo, da imata množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem. Nadaljujemo z računanjem po vrstnem redu, ki velja za številske izraze brez oklepajev. Poglejmo primera.

V številskih izrazih z več oklepaji najprej izračunamo vrednost notranjega oklepaja.

Za številske izraze z oklepaji z decimalnimi števili velja zakon o razčlenjevanju. Poglej primer uporabe.

<NAZAJ
>NAPREJ458/667