Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
14.

Po besedilu sestavi številsko drevo. V zvezek zapiši številski izraz, ki ga to drevo prikazuje. Izračunaj vrednost številskega izraza.

Vsoto števil $25,3$ in $17,4$ pomnoži z razliko količnika števil $11,76$ in $2,1$ in števila $2,7$.

15.

Vrednost številskega izraza $(4,3\cdot(19,7+8,1\cdot7,3)-1,7)-15,99:4,1$ je:

16.

Opazuj številske izraze na sliki 1 in jih prepiši v zvezek. Po danem vzorcu zapiši še tri številske izraze. Izračunaj vrednost vseh sedmih številskih izrazov. Kaj ugotoviš? Za koliko se vrednost spreminja? Brez računanja ugotovi, katero število bi vstavil v kvadratek na drugi sliki.
 
 Slika 1  Slika 2

<NAZAJ
>NAPREJ462/667