Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razdalja med točkama

Narisane so tri različne poti od kraja $F$ do kraja $G$. V matematiki sta to točki. Opiši poti. Katera izmed poti je najkrajša? Ali lahko iz kraja $F$ v kraj $G$ pridemo po še krajši poti od najkrajše narisane poti?

Razdalja med točkama je enaka dolžini daljice, ki ima točki za krajišči.

Razdaljo med točkama $A$ in $B$ zapišemo z dolžino daljice: $\vert AB\vert$.

Zgled

Med točkama $A$ in $B$ smo izmerili razdaljo $4\,\rm{cm}\ 3\,\rm{mm}$. S črko P označi pravilen in z N nepravilen zapis.

N $(A,B)= 4\,\rm{cm}\ 3\,\rm{mm}$,     P $\vert AB\vert = 4\,\rm{cm}\ 3\,\rm{mm}$.

Zgled

Z daljicami prikaži razdalje med rumenim krogcem in velikimi krogi. Ob daljici je zapisana dolžina daljice v centimetrih.

Vpiši razdalje med točkami.

$\vert AB \vert =$ 17 $\,\rm{cm}$,  $\vert AC \vert =$ 27 $\,\rm{cm}$,  $\vert AD \vert =$ 46 $\,\rm{cm}$.

Zgled

Pred pravilne trditve vpiši P, pred nepravilne pa N.
Po $20$ kilometrih plovbe iz pristanišča proti zahodu se je prijateljem pokvaril kompas. Na slepo so pluli še $7\,\rm{km}$.

P Od pristanišča so lahko oddaljeni največ za $27\,\rm{km}$.
N Od pristanišča so oddaljeni $34\,\rm{km}$. 
P Od pristanišča so lahko oddaljeni le še $13\,\rm{km}$.
<NAZAJ
>NAPREJ218/667