Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Točke so med seboj bolj ali manj oddaljene. Razdalja med točkama je dolžina daljice, ki ima točki za krajišči.
Razdaljo med točkama $A$ in $B$ zapišemo z dolžino daljice, $\vert AB \vert$.

Razdaljo med točkama lahko tudi ocenimo. Poglej primer.

Primer

Daljice in trakovi imajo enako barvo. Povleci trak enake barve, kot je daljica, in oceni dolžino daljice. Šele nato preveri pravo dolžino.

Pri risanju točk z dano razdaljo narišemo daljico z dolžino, kot je razdalja med točkama.

Razdalja med točko in premico je dolžina daljice, ki je pravokotna na premico. Krajišči daljice sta izbrana točka in točka na premici.

Razdaljo med točko $T$ in premico $a$ zapišemo d$(T, a)$. Razdaljo med točko in premico izmerimo tako, da skozi točko narišemo pravokotnico na premico.

Točko v dani razdalji do premice narišemo tako, da najprej narišemo pravokotnico na premico in nato z merilom odmerimo razdaljo. Označimo točko.

Skladne daljice se natanko prekrivajo. Skladne daljice imajo enake dolžine.

Daljica $AB$ je skladna z daljico $CD$, zapišemo $AB\cong CD$.

<NAZAJ
>NAPREJ222/667