Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

V zvezek nariši premico $p$ in točke $A$, $B$, $C$ in $D$, da bo veljalo: d$(A,\, p) = 2\,\rm{cm}$, d$(B,\, p) = 2\,\rm{cm}\, 4\,\rm{mm}$, d$(C,\, p) = 1\,\rm{cm}$ in d$(D,\, p) = 0\,\rm{cm}$.

Zgled

Zapiši korake pri načrtovanju točke $K$, ki je oddaljena od premice skozi točki $M$ in $N$ za $2\,\rm{cm}$.

Skladnost daljic

Preveri, katere izmed daljic natanko prekrije daljica $AB$. Kaj lahko poveš o dolžinah daljic, ki se prekrivajo?

Skladne daljice se natanko prekrivajo.

Skladne daljice imajo enako dolžino. Skladnost daljic $AB$ in $CD$ zapišemo $AB \cong CD$.

Zgled

Nariši $\vert AB \vert = 2\,\rm{cm}\,5\,\rm{mm}$. Nariši daljico $AC$ tako, da bo $AB \cong AC$.

Zapiši postopek načrtovanja.

Zgled

Ker je $\vert DE \vert = 3 \, \rm{dm}$ in $\vert ST \vert = 30\,\rm{cm}$, je $DE \cong ST$.

Drži. Ne drži.

Zgled

Daljica $GH$ je dolga $3\,\rm{cm}\ 2\,\rm{mm}$, daljica $LM$ pa $6\,\rm{cm}\ 4\,\rm{mm}$. $JK \cong GH$. Daljica $NP$ je dvakrat daljša kot daljica $JK$.

Vpiši P pred pravilne in N pred nepravilne trditve in zapise.

P $\vert GH \vert = 3\,\rm{cm}\ 2\,\rm{mm}$, N $LM \cong  GH$,
P $GH \cong JK$,
N $\vert NP \vert = \vert JK\vert$, P $\vert JK\vert = 3,2\,\rm{cm}$, N $NP \cong JK$,
P $LM \cong NP$, P $\vert NP\vert = \vert LM\vert = 6\,\rm{cm}\ 4\,\rm{mm}$.
<NAZAJ
>NAPREJ221/667