Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razdalja med točko in premico

Popotniki so prispeli v dolino. Na drugem koncu doline je rečni kanal. V kanalu so privezani štirje čolni: $A$, $B$, $C$ in $D$.

Kateri čoln jim je najbližji?

Premikaj točko in odgovori. Razdalje so zapisane v metrih.

Razdalja med točko in premico je enaka dolžini daljice, ki je pravokotna na premico. Daljica ima za krajišči izbrano točko in točko na premici.

Razdaljo med točka $A$ in premico $p$ zapišemo d$(A, p)$ in velja

d$(A, p) = \vert AT \vert$, kjer je $AT \perp p$ in $T \in p$.

Zgled

V zvezek nariši sliko po opisanem postopku, če so točke $A$, $B$, $C$ različne od točke $D$.
Izmeri razdalje $\vert TA\vert$, $\vert TB\vert$, $\vert TC\vert$ in $\vert TD\vert$.
Katera razdalja je najkrajša?

Zgled

Opazuj in opiši dogajanje.

Pri merjenju razdalje med točko in premico skozi točko vedno narišemo pravokotnico na premico.

<NAZAJ
>NAPREJ219/667