Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Enote za merjenje ploščine

Velikosti likov merimo z enotami za merjenje ploščine. Z izbranimi enotami izmeri velikost spodnjega lika.

Ko boš meril z enoto $B$, enoto $A$ izključi.

Lik sestavlja 8 enot $A$ ali 4 enote $B$. Koliko enot $C$ potrebujemo, da prekrijemo zgornji lik? 16

Količina, ki opiše velikost lika, je ploščina. Enota za merjenje ploščine je izbrani lik (pravokotnik, trikotnik, kvadrat ... ). Ploščino poljubnega lika lahko izmerimo s prekrivanjem lika z izbranimi enotami ploščine. Izbrana enota mora biti ves čas enaka.

Tudi za merjenje ploščin uporabljamo dogovorjene enote. Prikazane so različne enote za merjenje ploščin. Razišči in opiši, kaj je skupno vsem prikazanim enotam.

Osnovna enota za merjenje ploščine je  kvadratni meter (${\rm m^2}$). To je kvadrat z dolžino stranice $1\,{\rm m}$. Ostale enote za merjenje ploščine so kvadratni milimeter (${\rm mm^2}$), kvadratni centimeter (${\rm cm^2}$), kvadratni decimeter (${\rm dm^2}$), ar (${\rm a}$), hektar (${\rm ha}$), kvadratni kilometer (${\rm km^2}$).

V zvezek nariši kvadrate s ploščino $1\,{\rm mm^2}$, $1\,{\rm cm^2}$, $1\,{\rm dm^2}$.

<NAZAJ
>NAPREJ357/667