Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Preglednica enot

Stric Peter kupuje manjšo kmetijo. Našel je oglas, kjer so posamezni deli posestva zapisani z različnimi enotami. Pomagaj Petru vse dele kmetije zapisati z enako enoto.

Najprej zapiši velikost dvorišča s hlevom in velikost njiv ter gozda v kvadratnih metrih. Upoštevaj, da je vsak stokratnik enote naslednja, višja enota. Stokrat manjše mersko število, je sosednja, nižja enota.

$6\,{\rm a}$ = 600 ${\rm m^2}$

$4\,{\rm ha}$ = 400 ${\rm a}$ = 40000 ${\rm m^2}$

Tudi pri pretvarjanju ploščin si pomagamo s preglednico merskih enot. Vsaki enoti pripadata v preglednici dva stolpca.

S premikanjem točke opazuj zapis tlorisa hiše v različnih enotah. Preglednico preriši v zvezek.

Preglednico enot merjenja ploščin lahko uporabimo za pretvarjanje merskih enot. Izbrana enota določa lego decimalne vejice. Decimalna vejica loči celi del (izbrano enoto), od dela, ki je manjši od izbrane enote. Če je potrebno, v prazne stolpce vpišemo števko $0$.

Zgled

Dopolni preglednico. Velikosti drugih delov kmetije zapiši v zahtevanih enotah.

   km$^2$  ha a  m$^2$  dm$^2$
Dvorišče s hlevom
            6        
Njive in gozd
        4            
 $6$ a $=$ 600 m$^2$    $4$ ha $ =$ 0,04 km$^2$
 $6$ a $=$ 0,06   ha    $4$ ha $=$ 40000 m$^2$
 $6$ a $=$ 60000 dm$^2$    $4$ ha $=$ 400   a
<NAZAJ
>NAPREJ359/667