Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
10.

Dopolni tako, da bodo enakosti veljale.

$37\,{\rm m^2}$ = 3700 ${\rm dm^2}$                               $8\,{\rm ha}$ = 800 ${\rm a}$ 

$4\,500\,{\rm m^2}$ = 45 ${\rm a}$                                   $7,8\,{\rm dm^2}$ = 780 ${\rm cm^2}$  

 

11.

Izberi pravilne enakosti.

12.

Dopolni tako, da bodo enakosti veljale.

 $35\,{\rm dm^2}= $ 
35
100
${\rm m^2} =$ 0,35 ${\rm m^2} =$ 3500 ${\rm cm^2}$  
 $145\,{\rm a}=$
145
100
${\rm ha}=$ 1,45 ${\rm ha}=$ 14500 ${\rm m^2}$
$8\,{\rm cm^2}=$
8
10000
${\rm m^2}=$
8
100
${\rm dm^2}=$ 800 ${\rm mm^2}$
13.

Uredi količine po velikosti od najmanjše do največje.

a) $217\,{\rm m^2};\; 1\,{\rm ha};\;0,49\,{\rm a};\;\frac{1}{2}\,{\rm a}$

b) $4\,700\,{\rm cm^2};\; \frac{1}{100}\,{\rm a};\;0,2\,{\rm m^2};\;\frac{3}{4}\,{\rm m^2}$

14.

Lik na vsakem mestu je sestavljen iz enakih kvadratov, kakor prikazuje slika. Enota, s katero merimo ploščino, je enaka kvadratu na mestu 1.

a) Kolika je ploščina lika na mestu 2 in mestu 3?

b) Kolika je ploščina lika na mestu 4?

c) Za koliko enotskih kvadratov je ploščina lika na mestu 5 večja od ploščine lika na mestu 4?

<NAZAJ
>NAPREJ365/667