Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

S prekrivanjem likov z enotskimi kvadratki izmeri ploščine likov. Ploščine primerjaj. Kateri lik ima največjo in kateri lik ima najmanjšo ploščino?

2.

Izberi enote, urejene po velikosti.

3.

Kolikšna je ploščina lika?

4.

Marko in Tomi sta merila velikost naslovne strani učbenika. Marko trdi, da naslovna stran učbenika meri $12$ pravokotnikov. Tomi trdi, da naslovna stran učbenika meri točno $24$ pravokotnikov. Oba imata prav. Kako je to mogoče?

5.

Zapiši velikost Slovenije v zahtevanih enotah.

Velikost Slovenije je 2025600   ha $= $

$=$ 202560000 a $=$ 20256000000 m$^2$.

<NAZAJ
>NAPREJ363/667