Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Skladnost kotov

Na prikazu so koti. Primerjaj krake kotov. Opiši ugotovitve. Kote prekrivaj tako, da je vrh kotov skupna točka. Prekrivata naj se tudi kraka kotov.

Koti, ki se natanko prekrivajo, so skladni koti. Uporabljamo znak za skladnost $\cong$.

Zgled

Potrebuješ list papirja, škarje, svinčnik in geotrikotnik. Na list papirja nariši kvadrat $ABCD$ z dolžino stranice $a$ = $4\, {\rm cm}$.
Označi kote $<\!\!\!\!{\small)}\;BAD=\alpha$, $<\!\!\!\!{\small)}\;CBA=\beta$, $<\!\!\!\!{\small)}\;DCB=\gamma$ in $<\!\!\!\!{\small)}\;ADC=\delta$. Kvadrat izreži. Pregibaj kvadrat tako, da primerjaš kot $\alpha$ z vsakim izmed drugih označenih kotov. Kaj ugotoviš?

Zgled

V zvezek nariši krog s polmerom $r$ = $3\, {\rm cm}$. Krog razdeli tako, da bodo nastali štirje skladni koti s skupnim vrhom v središču kroga.

Zgled

Na prikazu je krog in trije koti. S prekrivanjem preveri, ali so koti skladni. Ugotovi, koliko takih kotov lahko postavimo drugega ob drugem, da zapolnimo cel krog. Vrh vsakega kota je v središču kroga.

<NAZAJ
>NAPREJ568/667