Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Primerjanje kotov

Oceni, kateri izmed kotov je največji in kateri je najmanjši. Utemelji svojo odločitev.

Oceno velikosti kotov preveri s prekrivanjem kotov.

Je velikost kota odvisna od dolžine njegovih krakov?

Kote lahko med sabo primerjamo po velikosti. Velikost kota lahko ocenimo tudi glede na odprtost krakov. Skladni koti imajo enako velikost.

Zgled

V zvezek nariši izbočeni kot $\alpha$ in udrti kot $\beta$. Primerjaj ju po velikosti.

Vsak udrti kot je večji od vsakega izbočenega kota.

Zgled

V koordinatno mrežo nariši trikotnik z oglišči $ABC$. Vstavi znak $<$ med zapisane kote.


$<\!\!\!\!{\small)}\;CBA$ < $<\!\!\!\!{\small)}\;ACB$ < $<\!\!\!\!{\small)}\;BAC$

Zgled

Na sliki so trije označeni koti. Oceni velikost kotov. Pred največjega zapiši število 1, pred srednjega število 2, pred najmanjšega število 3.

2 kot z enim lokom, 1 kot z dvema lokoma, 3 kot s tremi loki
<NAZAJ
>NAPREJ570/667