Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Načrtovanje skladnih kotov

Blaž načrtuje. Poglej in opiši Blaževo načrtovanje.

Zgled

Nariši izbočeni kot $<\!\!\!\!{\small)}\;CBA$. Ob kotu nariši poltrak $VD$. Nariši $<\!\!\!\!{\small)}\;DVE\cong<\!\!\!\!{\small)}\;CBA$.

Vsakemu kotu lahko s šestilom in ravnilom načrtamo skladen kot.

Zgled

V zvezek nariši poljuben trikotnik $ABC$ s koti $<\!\!\!\!{\small)}\;\alpha$, $<\!\!\!\!{\small)}\;\beta$ in $<\!\!\!\!{\small)}\;\gamma$. Nariši poltrak z vrhom V. Na poltrak drugega za drugim nariši skladne kote trikotnika. Ugotoviš kaj posebnega?

Zgled

Nariši poljuben izbočen kot $<\!\!\!\!{\small)}\;BVC$. Načrtaj skladen kot $<\!\!\!\!{\small)}\;DUE$ tako, da točki $U$ in $D$ ležita na kraku $VB$ kota $<\!\!\!\!{\small)}\;BVC$. Primerjaj lego krakov $VC$ in $UE$.

Kraka $VC$ in $UE$ sta vzporedna .
<NAZAJ
>NAPREJ569/667