Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
19.
20.

Med trojke vrini tri matematične operacije tako, da bo res veljala enakost $333333 = 1000$.

21.

Malo za šalo, malo zares: Izberi si število od $1$ do $9$ in ga pomnoži z $9$. Seštej števki dobljenega zmnožka in odštej $4$. Zdaj izberi državo, ki se začne na črko dobljenega rezultata v slovenski abecedi (na primer rezultat $4$ da črko Č). Na koncu si hitro izberi še sadje, ki se začne s črko, s katero se konča ime države.

22.

Za črkami se skrivajo števke desetiškega sistema. Ugotovi, katere števke se skrivajo pod črkami, če velja  $OHOHO + AHAHA= AHAHAH$.

23.

Egipčani so uporabljali poseben zapis ulomkov. Imeli so oznake za ulomke ${1\over n}$, to je ${1\over 2}$, ${1\over 3}$, ${1\over 4}$, ${1\over 5}$ in tako naprej, ter ulomek ${2\over 3}$. Vse ostale ulomke so zapisovali kot vsoto omenjenih ulomkov.


Na primer ${5\over 7}$ so zapisali kot ${5\over 7}={2\over 3}+{1\over{21}}$. Poskusi z vsoto takih ulomkov zapisati ulomke ${5\over 6}$, ${{11}\over{12}}$ in ${8\over 9}$.

24.

Imamo dve vedri, eno drži pet litrov, drugo pa tri litre. Kako odmerimo štiri litre?

<NAZAJ
>NAPREJ15/661