Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Samostojno reši enačbo v zvezek.

$\frac{2}{x-3}=\frac{1}{2x-8}$

Če ne znaš nadaljevati, si pomagaj z navodili v nadaljevanju. 

Pri katerem vrednosti neznanke $x$ enačba nima pomena?

Kateri je najmanjši skupni imenovalec? 

V enačbi odpravi ulomke.

Zgled

Reši enačbi v zvezek, rešitve preveriš pod gumboma.

a) $\frac{2x+2}{x^{2}-1}+1=0$     b) $\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x^{2}-5x+6}=\frac{1}{3-x}$

Enačbi nimata rešitve, saj so rešitve iz množice vrednosti, kjer enačbi nimata pomena oziroma so začetni algebrski ulomki nedefinirani.

Zgled

V paru s sošolcem reši enačbo na oba načina v zvezek.

$\frac{x^{2}-x+13}{x-5}+\frac{3x+9}{x+2}+x=\frac{3x-15}{x^{2}-3x-10}$

En način reševanja naredi ti, drugi način reševanja naj naredi sošolec. Pogovorita se o rešitvah enačbe.

Enačba nima pomena za $x=$ -2 ali $x=$ 5 (najprej vpiši manjše število).

Pod gumboma preverita, ali sta reševala pravilno.

Razcepna enačba $\left ( x-2 \right )\left ( x+2 \right )\left ( 2x+1 \right )=0$ ima množico rešitev $x\in \left \{2,-\frac{1}{2},-2 \right \}$.

Drži. Ne drži.

Rešitvi enačbe sta $x=$ 2 , $x=-$
1
2
, (najprej vpiši večje število), $x=$ -2 pa ni (je/ni) rešitev enačbe. Zakaj ne? Premisli.
<NAZAJ
>NAPREJ441/661