Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Reši enačbe v kvizu. V prazna polja vpiši vse tiste vrednosti neznanke $x$, za katere enačba nima pomena, najprej vpiši najmanjšo, med števili piši vejice, brez presledkov. Ulomke zapiši v obliki a/b. Rešitve preveriš tako, da povežeš ustrezne pare. Če si naredil prav, se na koncu pojavi napis.

Vrnimo se k nalogi iz uvoda. Vprašali smo se, pri kateri vrednosti drsnega upora $R$ bo skupni upor $R_{skupni}$ enak $60\, {\rm \Omega}$. Dobili smo enačbo: $$\frac{100R}{100+R}=60$$ Rešitev enačbe si že dobil s pomočjo drsnika v dinamičnem prikazu. V enoti si se naučil reševati racionalne enačbe, zdaj pa je prišel čas, da enačbo rešiš samostojno. Pokaži, da je enačba ekvivalentna enačbi: $$\frac{1}{R}+\frac{1}{100}=\frac{1}{60}$$

Nato reši enačbo na oba načina.
Za katere vrednosti neznanke $R$ enačba ni smiselna, kaj to pomeni v aktivni sliki v uvodu? 

Besedilne naloge

Oglejmo si še besedilne naloge.

Zgled

Skupina dijakov je na tekmovanju prejela za odlično opravljeno nalogo $600\,{\rm EUR}$. Če se dva dijaka odpovesta nagradi, bo vsak od preostalih dijakov prejel $15\,{\rm EUR}$ več. Koliko dijakov je bilo v skupini?

<NAZAJ
>NAPREJ442/661