Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Koordinate točke

Lego katerekoli točke opišemo tako, da jo projeciramo na vsako od koordinatnih osi.

Pravokotno projekcijo točke na abscisno os imenujemo abscisa točke ($x_0$). Ta projekcija nam pove, koliko je točka oddaljena od ordinatne osi, njen predznak pa tudi, ali leži točka na levi ali desni polravnini.
Pravokotno projekcijo točke na ordinatno os imenujemo ordinata točke($y_0$). Pove nam oddaljenost točke od abscisne osi, njen predznak pa, ali leži na zgornji ali spodnji polravnini.

Ker je lega vsake točke v koordinatnem sistemu določena z urejenim parom $(x_0,y_0)$, jo lahko imamo za element kartezičnega produkta $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Vse točke, ki ležijo na isti polravnini, imajo skupen predznak ene koordinate, tiste, ki ležijo v istem kvadrantu, pa se ujemajo v predznaku obeh koordinat. Za točke na spodnji polravnini velja , da je $y<0$, za vse točke v drugem kvadrantu pa $x<0$ in $y>0$.
Zapiši še pogoje, ki veljajo za preostale polravnine in kvadrante:

zgornja polravnina:  y>0 leva polravnina: x<0
desna polravnina: x>0 prvi kvadrant: $x >$ 0 in $y >$ 0
tretji kvadrant: x<0 in y<0 četrti kvadrant: x>0 in y<0

Zgled

Na sliki je narisanih pet točk. Zapiši njihove koordinate.

$A$( -3 , 4 ), $B$( 3 , 0 ), $C$( -2 , -1 ),
$D$( 4 , 4 ), $E$( 0 , -1 )
<NAZAJ
>NAPREJ505/661