Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
8.
9.

V učbeniku za fiziko poišči nekaj primerov označevanj koordinatnega sistema in opiši, katera količina je označena na abscisni in katera na ordinatni osi. Ali sta enoti na obeh oseh enako veliki?

10.

V časopisih, revijah, družabnih igrah in na internetu poišči različne primere koordinatnih sistemov v ravnini. Primere predstavi v razredu.

11.

V programu za dinamično geometrijo ali za risanje grafov funkcij preizkusi nastavitve in označevanje koordinatnih osi in enot. Preizkusi, ali znaš vsako od osi poljubno poimenovati in na vsaki osi izbrati poljubno enoto. Te spretnosti boš potreboval pozneje pri risanju grafov funkcij.

12.

Spomni se primera dveh odvisnih količin, za kateri je na koordinatnih oseh smiselno izbrati različno veliki enoti.

13.

Pravokotnemu koordinatnemu sistemu pravimo tudi kartezični koordinatni sistem. Ime je dobil po Reneju Descartesu. Poišči na svetovnem spletu nekaj podatkov o njem. Kje in kdaj je živel? S čim se je v življenju ukvarjal?

 

 

14.

V ravnini smo za opis točke potrebovali dve koordinati oz. dve osi. V prostoru potrebujemo za opis lege točke tri koordinate oz. tri osi. Na internetu poišči ime tretje osi, ki jo uporabljamo pri pravokotnem koordinatnem sistemu v prostoru. Ali znaš v tem koordinatnem sistemu narisati točko $A(3,2,4)$?

<NAZAJ
>NAPREJ509/661