Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Nariši v koordinatni sistem naslednje točke: $A(2, 0)$, $B(−3,1)$, $C(4,−2)$, $D(−1, 3)$, $E(−2, 0)$, $F(−3,−3)$, $G(2, 2)$.

2.

Nariši posamezne pare točk in opiši medsebojno lego para.

a) $A(2, 3)$, $B(-2, 3)$,
b) $C(-1,-4)$, $D(-1, 4)$,
c) $E(3,-2)$, $F(-3, 2)$.

3.

Zapiši koordinate točk, ki so na spodnjem koordinatnem sistemu.

4.

Podane so točke $A(2,1)$, $B(-3,2)$, $C(-1,-2)$, $D(4,0)$, $E(0,-2)$. Nariši jih v koordinatem sistemu in prezrcali jih preko osi $x$ v točke $A_1, B_1, C_1, D_1, E_1$,
  1. prezrcali jih preko osi $y$ v točke $A_2, B_2, C_2, D_2, E_2$,
  2. prezrcali jih preko koordinatnega izhodišča v točke $A_3, B_3, C_3, D_3, E_3$.

Zapiši koordinate vseh prezrcaljenih točk.

5.

Za koliko točk v koordinatnem sistemu velja $|x|=3$ in $y=4$ ?

Za dve   točki. (Vnesi odgovor z besedo.)
6.
7.

Nariši v koordinatnem sistemu množico točk, ki so enako oddaljene od obeh koordinatnih osi.

<NAZAJ
>NAPREJ508/661