Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Koordinatni sistem v ravnini je sestavljen iz dveh pravokotno postavljenih številskih premic (realnih osi), ki ju imenujemo koordinatni osi. Ena os se imenuje abscisna os (os $x$), druga pa ordinatna os (os $y$).

Lego vsake točke v koordinatnem sistemu določa urejen par števil (koordinati). Prvo imenujemo abscisa točke in jo dobimo, če točko pravokotno projeciramo na abscisno os, drugo pa dobimo, če točko projeciramo na ordinatno os in se imenuje ordinata točke.

Vsaka od koordinatnih osi razdeli ravnino na dve polravnini, obe osi skupaj pa na štiri kvadrante.

Pomagaj detektivu poiskati zaklad. Za začetek ga postavi v točko s koordinatama $(4, 3)$ in nato sledi navodilom. V osmih korakih bi moral priti do zaklada. Premikaš ga lahko s točko, ki tudi določa njegovo lego.

<NAZAJ
>NAPREJ507/661