Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Nariši v koordinatnem sistemu točke $A(2,2)$, $B(3,0)$, $C(4,-2)$, $D(0,-4)$, $E(-1,-3)$, $F(-5,0)$, $G(-3,3)$, $H(0,4)$.

Zgled

Poišči na sliki pare točk, ki zadoščajo pogoju (pri zapisu upoštevaj abecedni red oznak). 

  • Točki, ki imata enako absciso: D in F ,
  • točki, ki imata nasprotno absciso: B in C ,
  • točki, ki sta enako oddaljeni od abscisne osi: A in E .

Kadar uporabljamo koordinatni sistem za prikaz v drugih znanostih (npr. fiziki), lahko označimo koordinatni osi z drugačnimi oznakami. V fiziki je neodvisna spremenljivka pogosto čas in jo označimo s $t$, na ordinatno os pa lahko nanesemo pot ($s$), hitrost ($v$) ... 

Kadar prikazujemo v koordinatnem sistemu posebej velike ali majhne podatke, moramo pogosto tudi prilagoditi velikost enote na posamezni osi, saj s tem naredimo prikaz preglednejši.

 

Zberi podatke o višini in masi desetih sošolcev. Zbrane podatke vnesi v koordinatni sistem. Na abscisno os nanašaj višino, na ordinatno pa maso. Ustrezno označi obe osi in izberi primerno velike enote, da bo izdelek v zvezku pregleden.

<NAZAJ
>NAPREJ506/661