Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Definicijsko območje

Definicijsko območje preslikave ali funkcije $f:\cal{A} \rightarrow \cal{B}$ je množica vseh originalov, označimo jo z $D_f$. Torej je $D_f=\cal{A}$.

Zgled

Naj bo $f$ preslikava, ki vsakemu dnevu v tednu priredi število ur pouka v šoli. Kaj je tedaj definicijsko območje?

Oglej si grafe in njihova definicijska območja.

Definicijsko območje funkcije na zadnji sliki je enako:

Definicijskega območja iz grafa ni težko prebrati. To je množica vseh $x$-ov, ki jih funkcija lahko preslika. Oglej si naslednje primere, premikaj oranžno točko.

Definicijsko območje je množica vseh pravokotnih projekcij točk iz grafa na os x ($x$ ali $y$).
<NAZAJ
>NAPREJ546/661