Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Graf z absolutno vrednostjo

Raziščimo, kako se nariše graf funkcije $g(x)=|f(x)|$, zato ponovimo: absolutna vrednost pozitivne vrednosti ohranja, negativnim pa spremeni predznak .

Če funkcijske vrednosti pomnožimo z $(-1)$, spremenljivke $x$ pa ohranimo, potem se točke na grafu:

Oglej si risanje funkcije z absolutno vrednostjo.

Graf funkcije $|f(x)|$ narišemo tako, da negativni del grafa funkcije $f(x)$ prezrcalimo čez os $x$, pozitivnega pa ohranimo.

Oglej si postopek risanja grafa funkcije z eno absolutno vrednostjo.

 

Risanje grafov postane zanimivejše, če je vključenih več absolutnih vrednosti. Kako bi narisali graf funkcije $f(x)=||x+2|-1|-2$?

Pri risanju grafov funkcij z več absolutnimi vrednostmi je treba upoštevati pravilen vrstni red risanja in učinke posameznih zapisov na graf. Običajno gre za kombinacijo absolutne vrednosti in vzporednih premikov navzgor ali navzdol.

<NAZAJ
>NAPREJ605/661