Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Pri risanju zahtevnejših grafov upoštevamo: 

  • graf funkcije $f(x)+a$ narišemo tako, da graf $f(x)$ vzporedno premaknemo v smeri osi $y$ za $a$ enot navzgor, če je $a$ pozitiven, in za $a$ enot navzdol, če je $a$ negativen;
  • graf funkcije $|f(x)|$ narišemo tako, da negativni del grafa $f(x)$ prezrcalimo čez $x$-os navzgor;
  • graf funkcije $-f(x)$ narišemo tako, da graf $f(x)$ v celoti prezrcalimo čez os $x$.

Risanje grafov funkcij z absolutnimi vrednostmi je odvisno od števila in položaja absolutnih vrednosti. Spodaj so prikazani trije različni primeri, reši jih v zvezek in nato poglej rešitve.

Primeri

<NAZAJ
>NAPREJ607/661