Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
10.

Poveži zapise z ustreznimi učinki.

$2+g(x)$
Premik za $2$ navzgor.
$g(x)-2$
Premik za $2$ navzdol.
$-g(x)$
Zrcaljenje čez $x$-os.
$-g(x)+2$
Zrcaljenje čez $x$-os, nato premik za $2$ navzgor.
Preveri
11.

Zapiši predpis funkcije $f(x)$, če njen graf narišemo tako, da premico $3x+y-1=0$ vzporedno premaknemo za 2 enoti navzdol, nato upoštevamo absolutno vrednost in nato še za 1 enoto navzdol.

12.

Računski stroj je po nesreči pri rezultatih funkcije $g(x)=3-x$ pozabil zapisati negativne predznake, kjer je bil rezultat negativen. Kakšne rezultate je vrnil pri manjših naravnih številih? Zapiši predpis te funkcije, označi jo z $f(x)$, nariši njen graf.

13.

Premisli, kako bi narisali graf funkcije $f(x)=|1+|2x-1||$, ne da bi računali posamezne točke ali poenostavili izraz. Zapiši načrt za risanje in graf tudi nariši.

14.

Na sliki je graf funkcije $f(x)$. Zapiši njen predpis.

<NAZAJ
>NAPREJ610/661