Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Izreki o skladnosti trikotnikov

Naučili smo se že, da sta dva lika skladna, če obstaja togi premik, ki preslika enega na drugega. To velja tudi za trikotnike.

S premiki in vrtenjem trikotnikov poišči pare skladnih trikotnikov tako, da se ustrezna trikotnika prekrijeta. Ob pravilni rešitvi se bo izpisalo PRAVILNO.

Skladna trikotnika se popolnoma prekrijeta. Primerjaj dolžine stranic in velikosti kotov skladnih trikotnikov. Kaj ugotoviš?

Skladnost trikotnikov lahko ugotavljamo s togimi premiki kot v zgornjem primeru, vendar je preverjanje skladnosti s togimi premiki zamudno in v splošnem zahtevno, zato skladnost trikotnikov ugotavljamo z uporabo izrekov o skladnosti trikotnikov.

Prvi skladnostni izrek (sks)
Trikotnika na aktivni sliki se ujemata v dveh stranicah in kotu med njima. Preveri, ali sta skladna.

Trikotnika sta skladna, če se ujemata v dveh stranicah in kotu med njima (sks).

Drugi skladnostni izrek (ksk)
Trikotnika na aktivni sliki se zdaj ujemata v eni stranici in obeh kotih ob njej. S togimi premiki preveri, ali sta skladna.

<NAZAJ
>NAPREJ39/703