Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Izberi pravilne izreke. Trikotnika sta skladna, če se ujemata:

2.

S togimi premiki preveri, da sta trikotnika $ABC$ in $VWU$ skladna. Poveži skladne kote v obeh trikotnikih. Ob pravilni rešitvi se bo izpisalo PRAVILNO.

3.

S togimi premiki preveri, da sta dana trikotnika skladna, nato poveži skladne stranice. Ob pravilni rešitvi se bo izpisalo PRAVILNO.

4.

V trikotnikih $ABC$ in $MNP$ velja $|AB|=|MN|$, $|AC|=|NP|$ in $|BC|=|MP|$. Poišči skladne kote v obeh trikotnikih.

5.

Diagonala kvadrata razdeli kvadrat na dva skladna trikotnika.

Drži. Ne drži.
6.

Diagonala pravokotnika razdeli pravokotnik na dva neskladna trikotnika.

Drži. Ne drži.
7.

Diagonala romba razdeli romb na dva skladna trikotnika.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ43/703