Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Četrti skladnostni izrek (sSK)
Trikotniki na aktivni sliki se ujemajo v dveh stranicah in kotu, ki leži eni od teh dveh stranic nasproti. Poišči skladna trikotnika.

Kaj si ugotovil?

Povzemimo četrti skladnostni izrek, ki ga bomo dokazali pozneje.

Trikotnika sta skladna, če se ujemata v dveh stranicah in kotu, ki leži daljši stranici nasproti (sSK).

S skladnimi trikotniki lahko oblikujemo različne zanimive vzorce. Izdelaj svoj vzorec in z njim okrasi platnico zvezka, voščilnico ali steno svoje sobe. Oglej si nekaj primerov.


   

Zgled

Dva para vzporednih premic se sekata v točkah $A, B, C$ in $D$. Nariši še daljico $AC$.
Dokaži, da sta trikotnika $ABC$ in $CDA$ skladna. 
 

Zgled

V enakokrakem trikotniku $ABC$ delijo točke $D$, $E$ in $F$ osnovnico $c$ na štiri enake dele. Dokaži, da sta kota $\sphericalangle ACD$ in $\sphericalangle BCF$ skladna.

Zgled

Premisli, ali velja trditev: Trikotnika sta skladna, če se ujemata v vseh treh kotih. Trditev dokaži ali pa ovrzi tako, da poiščeš protiprimer.  Rešuj v zvezek ali pa si pomagaj s programom za dinamično geometrijo.

<NAZAJ
>NAPREJ41/703