Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
8.

Analitično preveri, ali sta trikotnika $ABC$ in $DEF$ skladna. Izračunaj še ploščini in obsega obeh trikotnikov. Kaj ugotoviš?

9.

V enakokrakem trikotniku $ABC$ z osnovnico $c$ leži točka $T$ tako, da velja $|AT|=|BT|$. Dokaži, da sta trikotnika $ATC$ in $BTC$ skladna.

10.

Preveri, ali diagonala štirikotnika z oglišči $A(-3,3)$, $B(2,1)$, $C(5,2)$ in $D(0,4)$ razdeli štirikotnik na skladna trikotnika. Odgovor utemelji.

11.

Na sliki velja $|AD|=|BE|$. Dokaži, da sta trikotnika $ABC$ in $EDF$ skladna.

12.

Dokaži, da sta pravokotna trikotnika skladna, če se ujemata v dveh stranicah.

13.

Dokaži, da je trikotnik, v katerem sta dve višini skladni, enakokrak.

14.

Izberi pravilne odgovore.

<NAZAJ
>NAPREJ44/703