Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Koordinatni sistem v prostoru

V nadaljevanju bomo opisali lego točke v prostoru in zato potrebujemo koordinatni sistem.

Premisli, kako bi vpeljali koordinatni sistem v prostoru. S sošolcem predebatirajta o vajinih idejah.

S premikanjem točke si oglej spodnji prikaz. Svoje ugotovitve zapiši v zvezek.

 

Koordinatni sistem v prostoru je sestavljen iz treh paroma pravokotnih številskih premic, ki se sekajo v skupni točki.
Premice imenujemo koordinatne osi, njihovo presečišče pa koordinatno izhodišče.
Prva os je abscisna os (os $x$), druga ordinatna os (os $y$) in tretja aplikatna os (os $z$).

S pomočjo spodnjega prikaza ugotovi, kako opišemo lego točke v prostoru.

Svoje ugotovitve zapiši v zvezek in jih primerjaj z zapisom na naslednji strani.

<NAZAJ
>NAPREJ264/703