Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Kocka $ABCDEFGH$ je postavljena v koordinatni sistem, kot kaže slika.

a) Zapiši koordinate oglišč kocke, če meri rob kocke 5.

b) Koliko meri rob kocke, če je točka $S(4,4,4)$ središče kocke?

c) Opiši množico točk na ploskvi $DCGH$, če meri rob kocke $a$.

č) Katere točke kocke imajo absciso enako ordinati?

7.

V literaturi in na spletu poišči različne primere koordinatnih sistemov v prostoru. Primere predstavi v razredu.

8.

Za koordinatni sistem, ki smo ga spoznali, rečemo, da je to desni koordinatni sistem. Razišči na spletu ali v literaturi, kaj to pomeni. Zapiši svoje ugotovitve v zvezek. S sošolcem primerjajta vajina zapisa.

9.

Poveži dano množico točk v prostoru s pripadajočim opisom.

$$z=-4$$
ravnina
$$x=3,y=2$$
premica
$x=3,y=4,$
$-5\le z\le 2$
daljica
$x=3,y=2,$
$z=-4$
točka
Preveri
<NAZAJ
>NAPREJ269/703