Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Lego poljubne točke v prostoru opišemo s pravokotnimi projekcijami točke na koordinatne osi.

Pravokotno projekcijo točke $T$ na abscisno os imenujemo abscisa točke $T$ ($x_0$), pravokotno projekcijo na ordinatno os ordinata ($y_0$) ter na aplikatno os aplikata ($z_0$). V tem primeru zapišemo: $$T(x_0,y_0,z_0)$$ Ker je lega vsake točke določena z urejeno trojko $(x_0,y_0,z_0)$, jo lahko imamo za element kartezičnega produkta $\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}$. 

Zgled

Točka $T$ ima koordinate $T($ 2 , 3 , -2 $)$.

Zgled

Kocko $ABCDEFGH$ z robom $a=6$ postavimo v koordinatni sistem, kot kaže slika.

1. Zapiši koordinate oglišč kocke.

2. Zapiši koordinate središča ploskve $BCGH$.

3. Preriši kocko v zvezek in nariši, kje leži točka $S(3,3,3)$.

<NAZAJ
>NAPREJ265/703