Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Koordinatni sistem v prostoru je sestavljen iz treh paroma pravokotnih številskih premic, ki se sekajo v skupni točki.
Premice imenujemo koordinatne osi, njihovo presečišče pa koordinatno izhodišče.
Prva os je abscisna os (os $x$), druga ordinatna os (os $y$) in tretja aplikatna os (os $z$).

 

Ravnine, določene s koordinatnimi osmi, razrežejo prostor na osem oktantov.

Lega poljubne točke v prostoru je določena s pravokotnimi projekcijami točke na koordinatne osi.


Pravokotno projekcijo točke $T$ na abscisno os imenujemo abscisa točke $T$ ($x_0$), pravokotno projekcijo na ordinatno os ordinata ($y_0$) in na aplikatno os aplikata ($z_0$). V tem primeru zapišemo: $$T(x_0,y_0,z_0)$$

 

Na trirazsežni prostor lahko gledamo kot na kartezični produkt $\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}$. 

<NAZAJ
>NAPREJ267/703