Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Krajevni vektor

Vprašajmo se, kako lahko opišemo vektor, ki poteka od izhodišča koordinatnega sistema do izbrane točke $A$ v ravnini.

Reši spodnji izziv. Premikaj piki po $x$ in $y$ ter s puščico zadeni točko $A$.

V kaki zvezi so koordinate točke $A$ in komponente vektorja $\overset{\Large\rightharpoonup}{r_A}$, ki poteka od izhodišča do točke $A$?

Vektor $\overset{\Large\rightharpoonup}{r_A}=\overset{\Large\rightharpoonup}{OA}$, ki poteka od izhodišča $O$ do točke $A$, bomo imenovali krajevni vektor točke $A$. Njegove komponente so enake koordinatam točke $A$:

$A(x_0, y_0)$ natanko tedaj, ko $\overset{\Large\rightharpoonup}{r_A}=(x_0, y_0)$

Zgled

Nariši v zvezek krajevni vektor točke $A(-1,2)$.

Zgled

Vektor $\overset{\Large\rightharpoonup}{r_A}=(-2,0,5)$ je krajevni vektor točke $A$, ki ima koordinate $A$( -2 , 0 , 5 ).

Zgled

Krajevni vektor točke $T(-4,6,9)$ je vektor:

$\overset{\Large\rightharpoonup}{r_T}=$ -4 $\overset{\rightharpoonup}{i}+$ 6 $\overset{\rightharpoonup}{j}+$ 9 $\overset{\rightharpoonup}{k}$=( -4 , 6 , 9 )

<NAZAJ
>NAPREJ274/703